10 dicembre 2008

MIA MALGRANDA KONTRIBUAĴO AL LA CELEBRADO DE LA 60a DATREVENO DE LA DEKLARACIO "ONU" PRI LA HOMAJ RAJTOJ - 1948/2008

...............................................................................................................................................

IL MIO PICCOLO CONTRIBUTO ALLA CELEBRAZIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE "ONU" DEI DIRITTI UMANI - 1948/2008

...............................................................................................................................................

"NENIU POVAS SENIGI VIN JE VIAJ RAJTOJ !"

(Klaku sur la imagojn por ilin pligrandigi)
Mi volonte akceptas la inviton de "DUCCIO" de festi la eventon pri kiu mi titolis la temon, adresitan al ĉiuj frekventantoj de la blogo de la komuna amikino Kristiana.Art. 1/8a - Miskitaj emisioj el sidejoj de New York, Geneve kaj Wien

Art. 1/8 - Emissioni miste dalle sedi di New York, Ginevra e Vienna


Mi estas ekde multaj jaroj kolektanto de filatelaj emisioj de la APNU/UNPA (Poŝta Administrado de Unuiĝinta Nacioj: http://unstamps.un.org/UNPACommerce/it/index.jsp ), en la versioj distribuitaj far la tri oficialaj sidejoj de New York, Geneve kaj Wien, sed konsiderinte ke la sama APNU ne antaŭplanis por la 2008a emision pri la 60a Datreveno de la UNIVERSA DEKLARACIO PRI LA HOMAJ RAJTOJ, proklamita en Parizo la 10an de decembro 1948, mi pensis de egale doni mian malgrandan "filatelan" kontribuaĵon mostrante la imaĝojn de la poŝtmarkoj reproduktintaj la "Antaŭkonsideroj-n" (Preamblon - je triobla trilingva folieto) kaj ĉiuj la tridek Artikolojn de la DEKLARACIO (je trilingvaj ekzempleroj), emiisitajn ekde la 1988a ĝis la 1990a por la 40a datreveno.Art. 9/16a - Miskitaj emisioj el sidejoj de New York, Geneve kaj Wien

Art. 9/16 - Emissioni miste dalle sedi di New York, Ginevra e Vienna


Al ili mi aldonis la reproduktadon de la leterkoverto FDC (First Day Cover - Unua Tago de Emisio "Trio" = NY.G.W.) flava, kun la poŝtmarkoj de la filatelaj emisioj de la 1998a rilatantaj la celebrado de la 50a de la mema DEKLARACIO.

Krome, por atesti ke la ONU neniam ĉesas de sin okupi de la fundamentaj rajtoj de ĉiu homa persono, mi volis montri ankaŭ la pli freŝdatan filatelan emision en lazura leterkoverto FDC ("Trio" = NY.G.W.), dediĉitan al la KONVENCIO RILATANTA LA RAJTOJN DE HANDIKAPITAJ PERSONOJ, datita 6a de junio 2008a.Art. 17/22a - Miskitaj emisioj el sidejoj de New York, Geneve kaj Wien

Art. 17/22-Emissioni miste dalle sedi di New York, Ginevra e ViennaKun la espero ke la ONU sukcesos savi ĉiujn nin de la risko de la monda barbariĝo kaŭzita pro ĉiuspecaj militoj kaj terorismoj.Por klare legi la kompleta testo (en esperanta kaj itala lingvoj) de la Universa Deklaracio pri la Homaj Rajtoj 10-12-1948, komponita de unu
"Antaŭkonsideroj" (Preamblo) kaj 30 Artikoloj, ĉi tiu estas la kunligo:

http://fortikajxuloesperantablogo.blogspot.com/1998/12/dichiarazione-universale-dei-diritti.html


...............................................................................................................................................Folietoj kun la "Antaŭkonsideroj" (Preamblo) de la Deklaracio en tri lingvoj

emisiitaj la 1988an el sidejoj de New York, Geneve kaj Wien.Foglietti con il "Preambolo" della Dichiarazione in tre lingue

emessi nel 1988 dalle sedi di New York, Ginevra e Vienna.

...................................................................................................................................................

Il MIO PICCOLO CONTRIBUTO ALLA CELEBRAZIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE "ONU" DEI DIRITTI UMANI

...................................................................................................................................................

“NESSUNO PUÒ PRIVARTI DEI TUOI DIRITTI !”
(Clicca sulle immagini per ingrandirle)


Accolgo volentieri l'invito di "DUCCIO" di festeggiare l'evento di cui al titolo del post, rivolto a tutti i frequentatori del blog della comune amica Cristiana.Art. 23/30a - Miskitaj emisioj el sidejoj de New York, Geneve kaj Wien

Art. 23/30-Emissioni miste dalle sedi di New York, Ginevra e Vienna


Io da molti anni sono collezionista delle emissioni filateliche dell'APNU (UNPA: http://unstamps.un.org/UNPACommerce/it/index.jsp ), Amministrazione Postale delle Nazioni Unite, nelle versioni distribuite dalle tre sedi ufficiali di New York, Ginevra e Vienna, ma dato che la stessa APNU non ha programmato per il 2008 un'emissione per il 60° Anniversario della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO proclamata a Parigi il 10 dicembre 1948, ho pensato di dare ugualmente il mio piccolo contributo "filatelico" mostrando le immagini dei francobolli riproducenti il "Preambolo" (triplo foglietto in tre lingue) e tutti i 30 Articoli della DICHIARAZIONE (in terzine trilingue), emessi tra il 1988 e il 1990 per il 40° anniversario.Emisio "Trio" el sidejoj de New York, Geneve kaj Wien

Emissione "Trio" dalle sedi di New York, Ginevra e Vienna


Ad essi ho aggiunto la riproduzione della busta FDC (First Day Cover - Primo Giorno di Emissione "Trio" = NY.G.W.) gialla, con i francobolli delle emissioni filateliche del 1998 relative alla celebrazione del 50° della DICHIARAZIONE stessa.

Inoltre, per testimoniare che l'ONU non smette mai di occuparsi dei diritti fondamentali di ogni persona, ho voluto mostrare anche l'emissione più recente in busta FDC ("Trio" = NY.G.W.) azzurra, dedicata alla CONVENZIONE RELATIVA AI DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI, datata 6 giugno 2008.Emisio "Trio" el sidejoj de New York, Geneve kaj Wien

Emissione "Trio" dalle sedi di New York, Ginevra e Vienna


Con la speranza che l'ONU riesca a salvarci tutti dal rischio dell'imbarbarimento globale dovuto a guerre e terrorismi di ogni sorta.Per leggere chiaramente il testo completo (in Esperanto e in Italiano) della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo 10-12-1948, composta di un "Preambolo" e di 30 Articoli, questo è il link:

http://fortikajxuloesperantablogo.blogspot.com/1998/12/dichiarazione-universale-dei-diritti.html

.......................................................................................................................................................