22 dicembre 2008

RENATO CORSETTI, nuna PREZIDANTO FEI, sendis al ni ĉi tion apelacion:

..............................................................................................................................................

RENATO CORSETTI, attuale PRESIDENTE FEI, ci ha inviato questo appello:

..............................................................................................................................................Multaj ... nuntempe lanĉas inviton voĉdoni por proponi la instruadon de Esperanto en la usonaj lernejoj. Mi kuniĝis iujn mesaĝojn, kiuj indikas ankaŭ praktikajn instrukciojn.Voĉdonu kaj faru voĉdoni (oni diris jam)!Renato

__________Karaj geamikaj, estas freŝdata usona blogo en la interreto kiu deziras submeti al juĝo de la elektita Prezidanto Obama novajn ideojn por la ŝanĝiĝo de la usona komunumo.


Unu el ili estas l'adopto de Esperanto en la usonaj lernejoj. Ĝin estas apogita far multegaj usonanoj kaj eksterlandanoj.

Oni skribas angle sed ankaŭ esperante. La malmultaj kiuj obĵetas kontraŭ la Esperanto tuj recevas multajn klarigojn kaj dokumentadojn pri siaj valideco kaj advantaĝoj, ankaŭ per dokumentoj de famaj esperantistoj kiel
Claude Piron .La ideo devas esti almenaŭ la tria en la rangovico en la grupo Education - Instruado por esti prezentita la venontan 20an de januaro al Obama .

Kompreneble se Esperanto estus adoptita far la Usono, en la usonaj lernejoj havus bonefikaj konsekvencoj por la esperantista movado en la tuta mondo .

Do tuj necesas ankaŭ la viaj voĉoj. Kunligu vin al retejo:
http://www.change.org/ideas/view/introduce_esperanto_as_a_foreign_language_subject_in_schools

legu la diversajn mesaĝojn kaj aliĝu vin al tiu retejo por havi la eblecon de sendi viajn mesaĝojn kaj voĉojn.La 95% (de mesaĝoj) estas favoraj al Esperanto.

Mi opinias ke tiu ĉi estas bonega ŝanco por la esperantista movado.

Jen sube la mesaĝo kiun la administrantoj sendis al mi hodiaŭ:

"Elkore salutas vin"Dante Chierico (Kiériko)
Molti ... lanciano in questi giorni l'invito a votare per proporre che nelle scuole americane si insegni l'Esperanto. Io ho messo insieme alcuni messaggi, che danno anche instruzioni pratiche.Votate e fate votare (si diceva una volta)!Renato

__________Cari amici, c'e' un recentissimo blog americano in internet che desidera sottoporre al Presidente eletto Obama nuove idee per il cambiamento della societa' americana.


Una e' l'adozione dell'Esperanto nelle scuole americane. Essa viene sostenuta da moltissimi americani e anche da stranieri.

Viene scritto generalmente in inglese ma anche in Esperanto.

Quei pochi che fanno obiezioni contro l'Esperanto ricevono subito ampie spiegazioni e documentazioni sulla sua validita' e vantaggi, anche mediante documenti di famosi esperantisti come
Claude Piron .L'idea deve essere almeno la terza in graduatoria nel gruppo Education-Istruzione per essere presentata ad Obama il 20 gennaio.


Naturalmente se l'Esperanto venisse adottato dagli USA nelle scuole americane avrebbe benefiche conseguenze nel mondo intero per il movimento esperantista.

Occorrono quindi subito anche i vostri voti. Collegatevi al sito:
http://www.change.org/ideas/view/introduce_esperanto_as_a_foreign_language_subject_in_schools

leggete i vari messaggi ed iscrivetevi allo stesso per aver la possibilita' di inserire i vostri messaggi e voti.Il 95% sono favorevoli all'Esperanto.

Ritengo sia un'ottima occasione per il movimento esperantista.

Ecco qui sotto il messaggio che gli amministratori mi hanno mandato oggi.

"Elkore salutas vin"Dante Chierico
......................................................................................................................................................

Nessun commento: