28 giugno 2007

ELISA NEVANE STUDIS ............................................................ ELISA NON HA STUDIATO INVANO

Hodiaŭ, en la Aŭlo de Belartoj Akademio de Macerata (Italio – Marche regiono) pritraktiĝis belegan ceremonion; estis evento pli unika ol malofta: “diplomiĝis” mortitan knabinon antaŭ kelkaj tagoj.
Elisa Cerreti estis preta por elteni finan ekzamenon en tiu somerasesio 2007, kiam, nure je dudek ses jaraĝa, la pasinta 16 de junio, stratakcidento senigis ŝin de kontentigo realigi sian deziron de preni diplomon pri: “Plurmedia Vida Komunikado". Por la lasta ekzameno ŝi skrupule pretiĝis sin, ŝi liverinte senprokaste sian tezon inkludintan videĵon por ilustri ĝin fronte al la ekzamena Komisiono. Kompreneble la evento ĉefe havis simbolan kaj memorigan signifon kaj la kortuŝa cerimonio originis el la volo de studaj kolegoj kaj geamikoj de knabino por demonstri al ilian malbonŝanca kunulino iliajn estimon kaj amsenton. Volon kiun faris sian ĉu la Direktantino kaj la gedocentoj de Akademio, ĉu la Prezidanto kaj la ekzamena Komisarioj. La referanto de magistriĝa tezo, prof. Massimo Puliani, ilustris la videĵon pri la temo: “Danco kaj plurimedialeco” kiel tion farus Elisa se ŝi estus ankoraŭ vivanta. Ekzamo konkludiĝis kun la komunikado de la diplomnoto fare de la Komisiono kaj liveris al la familio de Elisa memoraĵo de la cerimonio.

Tiu ĉi estas splenda atesto de beleco de menso kaj koro de minora Italio.

Oggi, nell’Aula magna dell’Accademia di Belle Arti di Macerata (Italia – Marche) si è svolta una cerimonia bellissima; è stato un evento più unico che raro: si è “diplomata” una ragazza morta alcuni giorni fa.
Elisa Cerreti
era pronta per sostenere l’esame finale in questa sessione estiva 2007 quando, a soli ventisei anni, il 16 giugno scorso, un incidente stradale l’ha privata della soddisfazione di coronare il suo desiderio di prendere il diploma in “Comunicazioe visiva multimediale”. Per l'ultimo esame si era scrupolosamente preparata, consegnando nei tempi dovuti la sua tesi comprendente un video per illustrarla di fronte alla Commissione esaminatrice. Ovviamente l’evento ha avuto più che altro un significato commemorativo e simbolico e la commovente cerimonia è scaturita dalla volontà dei colleghi di studio e degli amici della ragazza di dimostrare alla loro compagna sfortunata la loro stima e il loro affetto. Volontà che hanno fatto propria sia la Direttrice e i docenti dell’Accademia, sia il Presidente e i membri della Commissione esaminatrice. Il relatore della tesi, prof. Massimo Puliani ha illustrato il video sul tema:
“La danza e la multimedialità” come lo avrebbe fatto Elisa se fosse stata ancora viva. L’esame si è concluso con la comunicazione del voto di diploma da parte della Commissione ed è stato consegnato alla famiglia di Elisa un attestato ricordo della cerimonia.

Splendida testimonianza della bellezza di mente e di cuore di un'Italia minore.