5 agosto 2007

MI KOPIAS ĈI VOKON EL KOMENTOJ PRI BLOGO DE N. GIORDANO (http://nicolagiordano.blogspot.com/) COPIO QUESTO APPELLO DAI COMMENTI AL BLOG DI N. GIORDANO

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saluton,
mi nomiĝas Riccardo Pio D'Avanzo, naskiĝis en la 24 septembro de la jaro 2003 kaj loĝas en Spezzano Albanese (CS - Italio).
Mi estas tenerega kaj belega infano, sed tre, tre malsana; kaj kial motivo do?
Kauze traŭmaton ke mi eltenis dum naskiĝo, mi estis trafita de maloftega malsano: la Sindromo de West kaj pro ĉi tiuj malbelaj malfeliĉoj kiuj okazis al mi..., mi neparolas, nepaŝas, nesubtenas mian kapon kaj mi estas nutrita per gastra sondilo. Ekzistas en Florido ion kiun povus plibonigi mian vivkvaliton kaj kie aliaj infanoi kiel mi havis netan pliboniĝon; temas pri oksigena terapio, sed, ve al mi, estas multekosta, oni necesas cirkaŭ de 300.000 da euroj je ĉiu jaro kai mi devus fari ĝin dum tre jaroj almenaŭ.
Por mi kaj por miaj gepatroj estas nur revo, sed kun via helpo povus deveni realecon.
Helpu min je realigi la vojaĝon de la espero! Mia estonto estas en viaj manoj.
Por scii kiel vi povas helpi min telefonu al mia patrino Turchio Giulia: 0981.954632 / p.bla telefoneto: 3470084629.

e-mail: riccardopio@yahoo.it
Aŭ vizitu mian blogon: http://riccardopio.blog.tiscali.it/
Aŭ mian retejon:
http://riccardopio.altervista.org/index.html

Dankon!


Sabato, 4 aŭgusto, 2007.
.............................................................................................

Ciao,
mi chiamo Riccardo Pio D'Avanzo, sono nato a Castrovillari il 24 settembre 2003 e abito a Spezzano Albanese (CS).
Sono un bimbo dolcissimo e bellissimo, ma tanto, tanto malato; e per quale motivo?
A causa del trauma che ho subito alla nascita, sono stato colpito da una malattia molto rara: la sindrome di West, e per queste brutte disgrazie che mi sono successe..., io non parlo, non cammino, non reggo la testa e vengo alimentato tramite un sondino gastrico.
Esiste qualcosa in Florida che potrebbe migliorare di molto la qualità della mia vita e dove altri bimbi come me hanno avuto un netto miglioramento; si tratta dell'ossigeno terapia, ma ahimè, è troppo cara, ci vorrebbero circa 300.000 euro per un anno e io dovrei farla almeno per 3 anni.
Per me e i miei genitori è solo un sogno, ma con il vostro aiuto potrebbe diventare realtà. Aiutatemi a realizzare il viaggio della speranza! Il mio futuro è nelle vostre mani.
Per sapere come potete aiutarmi telefonate alla mia mamma Turchio Giulia: 0981.954632 / cellulare: 3470084629.

e-mail: riccardopio@yahoo.it
Oppure visitate il mio blog: http://riccardopio.blog.tiscali.it/
O il mio sito: http://
riccardopio.altervista.org/index.html

Grazie!

Sabato, 4 agosto 2007.

Nessun commento: